Гневни реакции по повод на видео, в което руски полицай удря в корема протестираща
.
.
.
.
Свят: други материали