Повечето източногерманци смятат, че животът им днес е по-добър
.
.
.
.
Свят: други материали