60% от инвестициите в бизнес имоти - български
За първото полугодие вложенията са достигнали 167 млн. евро

.
.
.
.
Бизнес: други материали