Първият електрически самолет на Норвегия цопна в езеро

.
.
.