Не включвайте климатиците на максимум или минимум, съветва специалист

.
.
.