Д-р Константин Тренчев, основател на КТ „Подкрепа“:
Криеха танковата касета половин година
„Градът на истината“ беше трън в очите на току-що преименувалата се БКП. В Партийния дом имаше туби със спирт и нарязана хартия, ключовете си стояха по кабинетите. Атанас Семерджиев ме нарочи, че искам държавен преврат. Обвиниха ни общо 39 човека за палежа, но цели 16 години никой повече не ни потърси

.
.
.