Карина Ангелиева, зам.-министър на образованието и науката:
Бизнесът трябва да задава учебните програми на студентите
Идеята на предстоящия форум е не само учениците да се насочат към т.нар. STEM направления, но и да представи млади таланти

.
.
.