Ангел Симеонов с Оскар за „Принос в духовното развитие 2019”

.
.
.