Камен Алипиев – протестър на държавна служба, който уж мълчи

.
.
.