Код: Справедливост
Никола Симов бил бунтар с несломима човечност и първи знаменосец на Ботевата чета

Запазена фотография на Никола Симов
.
По стъпките на героя
За да се запознаете с делото и живота на Никола Симов, може да посетите къщата музей на революционера в Търговище. Сградата вече дълги години пази спомена за първия знаменосец на Ботевата чета. В музея разполагат с много спомени на негови съвременници, които споделят за характерния за Никола Симов бабаитлък. Самият Захарий Стоянов пише, че е влизал няколко пъти в кауша (затвора), тъй като „е пукал главите на турските чапкъни“. В квартал Варош на Търговище има също така негов паметник край историческия музей. В самия музей пък се съхранява камата му. На негово име са кръстени търговищкото туристическо дружество „Никола Симов“, туристическият дом в града и местност в Преславската планина (североизточно от връх Младост). Във Варна и Търговище има улици с името му. Във Враца улица „Никола Симов“ продължава като улица „Поп Сава Катрафилов“. През 1966 г. НР България издава пощенска марка по повод 90 г. от смъртта му в тираж 120 000 бр. Търговищката библиотека разполага с електронна библиография „Никола Симов -  Куруто, знаменосец на Ботевата чета“ с книги, статии, части от сборници, сканирани исторически картини, паметници и архивни документи. 
.
Търговище пази камата му

В музея в Търговище се съхранява камата му.
До ден днешен има една-единствена фотография на Никола Симов -  Куруто, която е запазена в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София. „Това е много ценна находка за нас, тъй като фотографията говори за осанката, за лика на Никола Симов, за неговия буен характер", казва уредникът в отдел „История на България, 15-19 век“ Николай Ставрев. Той допълва, че в онези години е било традиция революционерите да си правят такива фотографии за спомен. Другата ценна вещ, която е останала от знаменосеца на Ботевата чета, е неговата кама. Тя също има интересна история. Според фамилията Ботушарови тази кама е била съхранявана в тяхното семейство. Дамян Ботушаров е имал дюкян в Ески Джумая. Никола Симов е влязъл в неговия магазин, търсейки обувки за себе си, бягайки към Русчук (днес Русе). Според спомените на Дяман Ботушаров Куруто нямал пари у себе си и заменил своята кама за обувките, които взел. В същия този момент в дюкяна влезли заптиета, които го търсят. Всичко се развило толкова бързо, че Ботушаров не разбрал кога Никола Симов си е тръгнал. Камата е издирена от писателя Петър Стъпов, родом от този град. Именно той през 1976 година по повод 100-годишнината от обявяването на Априлското въстание официално я дарява на музея в Търговище. 
 
.
.
.
.
Летопис: други материали