Новата нарковойна в Мексико може да е по-лоша от старата
По-хладнокръвни и по-свирепи – бандите се бият за всяка територия

Снимка: republicbuzz.com
Кръвопролитията и жертвите на нарковойната в Мексико вече не правят впечатление.
.
.
.
.
Свят: други материали