Откриха първото българско огледало
Селище край Белокопитово било връстник на Плиска

В селището са открити артефакти от три епохи.
.
.
.