Редуването на гладуване с ядене намалява телесното тегло

.
.
.