Създадоха материал, който на дневна светлина се самоунищожава
.
.
.