Активираха мини мозъци, създадени в лаборатория
.
.
.