НАП е приоритизирала електронните услуги за гражданите, за сметка на сигурността на личните им данни

.
.
.
.
Власт: други материали