В последните десетилетия близкото историческо минало бе подложено на пределна идеологизация, според анализатор
.
.
.