В Сараево
Първи гей прайд в атмосфера на напрежение
.
.
.