Пред централата на ООН бяха подредени раници, символизиращи надгробни камъни на деца жертви на конфликти
.
.
.
.
Свят: други материали