Правителството прие Доклад за напредъка на администрациите при публикуването на данни в отворен формат
.
.
.
.
Власт: други материали