Доклад на финансовото министер тво отчита:
Икономиката нараства през второто тримесечие
Инвестициите в основен капитал се увеличиха с 1.3 на сто

.
.
.
.
Власт: други материали