Кабинетът предлага да отпадне гражданството срещу инвестиции
Лицата, кандидатстващи да станат „българи“ на това основание, не са длъжни да владеят български език и да се откажат от досегашното си поданство

Промените в закона идват след като през тази година държавата отне българското гражданство на няколко лица, дадено на основание, че те ще направят краткосрочни инвестиции в страната.
.
.
.
.
Власт: други материали