ДА
Мариус Куркински със сборен спектакъл за юбилея си

.
.
.