За зима 2019/2020
Събрание на входа определя сметките за парно
Съседите решават колко да плащат за сградна инсталация, минимумът е 20%

Снимка: Политика
Мерят загубите от сградната инсталация.
.
Съдът обяви старата формула за незаконна
Няколко състава на Върховния административен съд вече определиха за незаконна досегашната формула за дялово разпределение. Очаква се и решение на Европейския съд. Приетата с промените в Наредбата за топлоснабдяване нова формула почти повтаря старата, която бе отхвърлена от съда. Една от малкото промени гласи, че ако инсталацията е вградена  в стените  на сградата, коефициентът във формулата е намален от 15 на 10. Така  за тези сгради ще се определя  малко по-ниска стойност за енергия „сградна инсталация“.
Промените в наредбата дават право на живеещите във високи блокове над 8 етажа да определят в отделните зони от сградата различен процент за сградната инсталация.

.
ЕК иска ясни цени за енергията в блоковете
Въвеждането на ясни цени на енергията за потребителите в жилищните блокове, както и правила за оспорване на сметки. Това препоръча на държавите от ЕС Еврокомисията. В препоръките на ЕК е записано още, че до следващата есен в националните си законодателства страните трябва да въведат новите европейски изисквания за пестене на енергия.
Новите правила целят до 2030 г. в ЕС една трета от използваната от домакинствата енергия да бъде от възобновяеми източници, както и потреблението на енергия да спадне с 32,5%. ЕК очаква държавите да предвидят мерки срещу енергийната бедност, като разработят начини за подкрепа на най-уязвимите домакинства. Държавите следва да изготвят времеви разчет за влиянието на мерките за пестене на енергия.
Препоръчва се при отчитането на предприетите мерки да се взимат предвид само онези действия, които са извършени извън обичайните дейности за намаляване на енергийното потребление. Държавите могат сами да избират къде основно да насочат предвидените мерки - в пестене на вода или в поддръжката на сгради.
ЕК отбелязва, че половината от разходите в ЕС за енергия са свързани с отопление и охлаждане. Комисията настоява потребителите да получават ясни сметки, от които да могат да разберат какво биха могли да променят, за да ползват по-малко енергия.

.
Най-солено се топлим на нафта и ток
Парното в София ще е 2,5 пъти по-скъпо, отколкото отоплението с модерен климатик, и  над 3 пъти по-евтино от термопомпа през предстоящия есенно-зимен сезон. Това показва проучване на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) за полезната топлинна енергия от 12 различни енергийни източници при цени и транспортни разходи на горивата към 1 октомври 2019 г. 
Най-евтин и икономичен източник на отопление и този сезон ще бъде термопомпата вода-вода със себестойност на произведената топлина 4,9 ст. на квтч. 6,5 ст. е цената му, ако е произведен от инверторен климатик клас А. Веднага след дървата по енергийна и финансова  ефективност се нарежда природният газ. 1 квтч топлина от инсталация на синьо гориво излиза 9,5 стотинки. Печката на пропан-бутан отделя топлина на цена 14 стотинки за квтч, която при инвестиция в нова скача на 15,5 ст. Най-скъпо и неефективно ще бъде отоплението с нафта (газьол) – по 23 ст. за квтч при съществуваща инсталация и 24 стотинки при нова. Все още масово хората ползват духалки и електрически радиатори, които включват през деня, когато токът се отчита по скъпата дневна тарифа. При нея 1 квтч излиза 19,4 стотинки, които с изплащане на нов уред за отопление става 20,4 ст., са изчислили от Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

.
.
.
.
Бизнес: други материали