Притегателни и обичайни
Квадрат 500 представя жените в творчеството на европейските графици от XIX и XX век

Снимки: Александър Петров
.
.
.