Дават €100 млн. за малки фирми
Финансират проекти в земеделието, промишлеността и възобновяемите източници

ЧБТР
Представители на ЕИБ и Черноморската банка за търговия и развитие сключиха споразумение за съвместно финансиране на малки фирми в България, Гърция и Румъния.
.
.
.
.
Бизнес: други материали