Гласуваме с бюлетина за 32 стотинки
За София е най-дълга – около половин метър
.
.
.