Наемат млади безработни в парламента и президентството
.
.
.
.
Власт: други материали