Всеки трети първолак не говори български
Учителите ползват преводач, за да се разберат

.
.
.