Инж. Васил Василев, председател Съюза на ловците и риболовците: 4000 жени ловуват, за да сложат еко месо на масата
Повечето дни за лов са добра мярка срещу чумата по свинете

.
.
.