Хората с увреждания заявиха в Брюксел: Искаме независим живот

Шествието, организирано от Европейската мрежа за независим живот, в което участват представители от повече от 20 държави в Европа.
.
.
.