За Кампания 2018
18,7 млн. лв. преведе ДФ "Земеделие" по механизма за финансова дисциплина

.
.
.
.
Бизнес: други материали