От Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива обявиха стачна готовност до приемането на промените в Закона за горивата

.
Валери Симеонов предлага удължаване на срока за регистрация
Лидерът на НФСБ Валери Симеонов и група народни представители са внесли в Народното събрание предложение за удължаване на срока за регистрация на търговците на горива, съобщиха от пресцентъра на партията.

С предложението в заключителните разпоредби на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия се предвижда промяна в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход на срока, в който търговците на горива могат да приведат дейността си, съгласно действащата наредба. Предлага се това да стане в шестмесечен срок вместо в тримесечен.

Във връзка със Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход и множеството постъпили бележки и предложения в хода на процедурата по обществено обсъждане и междуведомствено съгласуване, приключили на 27.09.2019 г., както и предвиденото изключване на дейности, респективно субекти от приложното поле на закона, е необходимо удължаване на срока за регистрация на лицата, осъществяващи икономически дейности по чл. 2, ал. 1 от закона за горивата, се казва в мотивите.

Предложеното изменение ще даде възможност за приемане на максимално ясни за прилагане законови текстове в условията на ненарушаване на конкурентната бизнес среда на пазара за горива и ще осигури равнопоставеност между всички засегнати субекти, каквито препоръки са дадени и от Комисията за защита на конкуренцията в нейно Решение номер 313 от 2019 г., с което е извършен секторен анализ на конкурентната среда на пазарите на производство и реализация на автомобилен бензин и дизелово автомобилно гориво, посочват вносителите.
.
В близките няколко месеца не се очертават резки движения на цените на горивата, смятат търговци
В близките няколко месеца не се очертават резки движения на цените на горивата, каза пред журналисти в Боровец Живодар Терзиев, председател на Българската петролна и газова асоциация (БПГА). Той уточни, че все пак цените в страната се влияят най-вече от международната обстановка и цените на борсите.

В България има три мита, свързани с цените на горивата - първият е сезонноста на цените, вторият - че цените тук не са свързани с международните цени и третият, че цените бързо се вдигат, но трудно се свалят, каза Живодар Терзиев.

Всички си спомняме ценовия пик на борсите след 14 септември, когато бяха ударени рафинериите в Саудитска Арабия. Българският пазар реагира спокойно като стоковите наличности ни позволиха да не правим веднага повишения на цените. Сега ценовите нива са почти на тези, от началото на септември, макар че в периода 16 - 20 септември бяхме с една идея над средните нива, каза Живодар Терзиев.

Средната международна цена на едро за 1000 литра дизел, превалутирана в лева е 922 - 923 лева, докато у нас тя е 911 лева, каза Живодар Терзиев. Тоест, българският пазар на горива на едро се движи под най-ниските цени за международния пазар, посочи Терзиев. В цената от 911 лева са включени разходите за логистика, за транспорт, за военновременни запаси и другите складови разходи. Ако към международната цена се добавят тези разходи, те ще са еквивалентни на 935 - 940 лева за 1000 литра на едро за дизела, уточни Терзиев.

На черно, в нелегални обекти, дизелът се търгува по 1,60 лева за литър, а дизел с платени данъци и акцизи на цена 1,60 лева няма, заяви Живодар Терзиев.
.
.
.
.
Бизнес: други материали