Вражда на седмицата
Чия е “Зайди, зайди, ясно слънце”?

.
.
.