Търси се Фортинбрас за старата десница
Няма ли кой да обяви смъртта на ДСБ и СДС?
.
.
.