Ромски етнически конфликт или хора, изпаднали в беда
„Красна поляна“ като хроничен апендикс на столицата
В продължение на години политиците вегетираха върху постоянно подклажданото напрежение между комунисти и не-комунисти, между турци и българи, между цигани и всички останали
.
.
.