Не механичното възпроизвеждане и ескалацията на броя на нормативните актове европеизира вътрешното законодателство
Загубени в превода на европейското право
При буквалното преписване на директивите се подценява законодателната ни традиция

.
.
.