Дерипаска си купи железен юмрук
Европа благослови разрастването на любимеца на Владимир Путин. САЩ му затръшна вратата

.
.
.