Партиите няма да плащат наем за имотите си
Задължават се обаче да ги ремонтират, а при задължения за сметки и поддръжка за повече от 3 месеца, договорът ще се прекратява

Парламентарните партии вече нямат да плащат наем за офисите си, а ще сключват 10-годишни договори за безвъзмездно ползване.
.
.
.