Малки летни скандали
Блез и галската чест
Ако поетът Кирил Кадийски наистина е написал поемата на Блез Сандрар, той е поетичен гений и трябва да му се присъди голяма награда