Свободата да бъдеш себе си

Романът изследва темите за женската сексуалност и себеопрощаващата равносметка в края на човешкия живот.
.
.
.