Бъдещето на човечеството през очите на науката
Есенното издание на Ratio разкрива миналото, настоящето и бъдещето на човешкия вид

Снимка: Ratio
Проф. Томас Науман раказва за хипотезата за Мултивселената на миналогодиното издание на форума.
.
.
.