Чака се някой пациент да почине, за да вземат неговия медикамент и да спасят живия
Здравното министерство си играе на Господ
Ведомството на проф. Гайдарски продължава да бави лекарствата за болните от рак, въпреки че бе осъдено за това. Протоколите, от които зависи живота на хората, чакат с месеци само за един подпис

.
.
.