НДСВ като "йо-йо"
Царистите подхождат към местния вот като среден селянин към ТКЗС
.
.
.