Биг брадър завинаги
Във Великобритания лицевото разпознаване се използва все по-открито

Снимка: lacuna.org.uk
.
.
.
.
Технологии: други материали