Изгубеното кралство
Политическите пазарлъци помрачиха очарованието на Великобритания

Снимка: anglotopia.net
Английско време без дъжд не е английско време.
.
.
.