Убежище от глада и мизерията

Книга, едновременно информативна и емоционална, която обогатява, но и вдъхновява, показвайки както падението, така и величието на човешкия дух.
.
.
.