Топ 10
Най-влиятелните хора
.
1. Аристотел

Снимка: Independent.co.uk
Роденият през 384 г пр. н. е. учен е смятан за един от трите най-велики философи за всички времена заедно с Платон и Сократ. Той е един от много малкото учени, които са признати и уважавани на всички континенти. Уважават го представители на всички религии, като дори мюсюлманите го наричат „Първият учител“. Според екипа на МИТ теориите и възгледите на Аристотел имат най-голяма тежест за определянето на посоката на развитие на човешката цивилизация.

.
2. Исус Христос

Снимка: jesuschristsavior.net
За част от съвремениците си той бил беден дърводелец, който проповядвал за силата на доброто. Убит е по заповед на римския наместник Пилат Понтийски. Смъртта превръща Христос в легенда, а неговото учение прераства в най-разпространената религия в света – християнството. Той е най-влиятелният пророк, като след него се нареждат Мойсей и Мохамед.

.
3. Александър Велики

Снимка: biography.com
Със сигурност той е най-добрият пълководец в историята и за краткия си живот успява да покори по-голямата част от известния свят. Никога не е побеждаван в битка. Има огромна роля за налагането на древногръцката култура като основен стълб в развитието на човешката цивлизация.

.
4. Леонардо Давинчи

Снимка: biography.com
Името му е синоним на Просвещението и се смята, че той слага началото на най-впечатляващата епоха в историята – Ренесанса. Трудно е да се определи с една дума професията на Леонардо. Той е бил теолог, физик, математик, художник, скулптор, географ, откривател. Безспорно той е бил гений, който е изпреварил времето си. Историците са категорични, че гении като Леонрдо се раждат веднъж на хилядолетие.

.
5. Юлий Цезар

Снимка: britanica.com
Цезар безспорно е най-влиятелната фигура в историята на Древния Рим. Той е гениален пълководец и харизматичен политик. Смята се, че управлението на Цезар слага началото на европейската култура и на западната цивилизация изобщо.

.
6. Омир

Снимка: Wikipedia.org
Известни са само две негови творби - „Илиада“ и „Одисея“. Те обаче го правят най-влиятелният поет в историята, като през вековете произведенията неизменно са били част от програмите на училищата и университетите. Неговите герои Ахил, Одисей, Парис и Елена са се превърнали в символи на цели поколения от античността до днес. „Илиада“ и „Одисея“ са обект на изучаване и интерпретация от древността до ерата на свръхтехнологичния Холивуд.

.
7. Архимед

Снимка: historyextra.com
Той е гениален математик, физик и откривател. Историците се отнасят към него като към „Кръстника на откривателите“. Смята се, че Архимед слага началото на модерната геометрия. Неговите теореми пречупват и пренасочват развитието на математиката изобщо.

.
8. Волфганг Амадеус Моцарт

Снимка: Wikipedia.org
Най-известният музикален вундеркинд е и най-влиятелният творец в областта на музиката и влиянието му за развитието на изкуството се оценява от МИТ като фундаментално и неповторимо. Моцарт е започнал да композира още когато е бил на пет години. Творческата му кариера продължава едва 30 години, като за това време той създава 600 произведения. Великият Йозеф Хайдн заявява, че светът няма да види подобен талант през следващите 100 години. Той бърка – 220 г. след смъртта му друг подобен талант не се е раждал.

.
9. Микеланджело

Снимка: Wikipedia.org
За мнозина Микеланджело е прост художник. Но истината е, че той е много повече от това. Той е изключителен творец и гениален скулптор. Сикстинската капела е очевидното доказателство за неговата гениалност, а съветът на МИТ смята, че той е вторият, след Леонардо, уникален творец, който определя характера на европейския Ренесанс.

.
10. Исак Нютон

Снимка: history.com
Най-известният английски учен оставя уникална следа в развитието на човешката цивилизация. Трудът на живота му - „Математически принципи на естествената философия“, се смята за фундамент на съвременната механика. Съвременната физика нямаше да съществива без неговите закони. С неговото име се свързва началото но Научната революция на Западния свят.

.
.
.
.
Класация: други материали