Александрина Димитрова, изпълнителен директор на фондация „Сийдър“:
Едва 40% от родителите са съгласни децата им да учат с дете с увреждане

Александрина Димитрова, изп.директор на фондация "Сийдър"
.
.
.