Искаме да приобщим всички в системата на образованието

.
.
.